Baca


Duman çıkışını sağlayan yapı bölümü Bacalar, soba bacası, şömine bacası, doğalgaz bacası, mutfak bacası havalandırma bacası gibi kullanım yerlerine göre ve cihazlara göre adlandır

Her birinin özelliği farklıdır ve amacına uygun kullanılmalıdır.

A: MUTFAK BACASINA ŞÖMINE BAĞLANMAZ.
B: HAVALANDIRMA BACASINA DOĞALGAZLI KOMBI BAĞLANMAZ

Şömine Bacası Nasıl Olmalı


Şömine Bacası: Yapı türü ne olursa olsun müstakil olmalı. Baca ölçüleri seçilen şömineye göre değişir; ama baca 30x30CM iç ölçüler yapılırsa her tip ve büyüklükte şömine bağlanabilir.
Baca içi yuvarlak veya kare olabilir. Baca ölçüsü; bacanın en dar yerinin iç ölçüsüdür.

Baca; Şömine aksında çıkmalı, ekstra durumlar projeye göre değerlendirimeli. Binaya göre baca; mahyayı en az 50CM geçmeli.